1. Điều kiện cần có để gia nhập vào hệ thống Admicro for Publisher?

Website đáp ứng điều kiện về traffic và nội dung như sau:
- Traffic website: lượng traffic ổn định
- Nội dung website không được phép bao gồm 1 trong số các nội dung sau:

 • Nội dung hoặc quảng cáo quá bạo lực, kinh dị
 • Nội dung khiêu dâm
 • Nội dung chống phá nhà nước
 • Nội dung phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, vùng miền, người khuyết tật,...
 • Chứa mã độc và nội dung bán hàng
 • Nội dung về cờ bạc, sổ xố
 • Nội dung thô tục, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Nội dung trái luật pháp nước CHXHCN Việt Nam; luật pháp Quốc tế.
 • Các site clone (đạo nhái) site khác: tên miền, giao diện, tin bài,.v.v..

2. Chủ sở hữu website là cá nhân, không có giấy phép kinh doanh quảng cáo có được gia nhập vào hệ thống của Admicro không?

Có, các website nếu đáp ứng đủ các điều kiện do Admicro đưa ra thì đều có thể tham gia hệ thống.

3. Làm sao để đăng ký website quảng cáo?

 1. Đăng nhập nhập Tài khoản đã đăng ký với Admicro.
 2. Chọn "BÁO CÁO" => "Cài đặt" => "Domains"
 3. Chọn “THÊM DOMAIN”
 4. Nhập thông tin website quảng cáo
 5. Gắn code xác nhận theo hướng dẫn
 6. Chờ kết quả xét duyệt

4. Sau khi đăng ký website quảng cáo thì bao lâu được duyệt?

Nếu bạn đã nhập đầy đủ thông tin và gắn Mã xác nhận theo đúng hướng dẫn, trong vòng tối đa 5 ngày (làm việc) hệ thống sẽ phản hồi lại kết quả xác nhận website.

Nếu website của bạn đủ điều kiện, website sẽ được kích hoạt trong hệ thống.

5. Làm sao để quảng cáo của khách hàng hiện trên website của tôi?

Sau khi website được Admicro chấp nhận, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt, bạn chọn mục “BÁO CÁO” => “QUẢNG CÁO” => “Tạo vùng quảng cáo”, lựa chọn hình thức và kích thức quảng cáo phù hợp để gắn code lên website, khi đó quảng cáo sẽ được hiển thị trên website của bạn.

6. Có thể sử dụng mã code của website này đặt lên domain khác được không?

Không. Trong trường hợp site tự ý đặt code lên các domain khác thì số lượng thống kê quảng cáo từ những domain mới sẽ không được ghi nhận.

7. Khung giờ ghi nhận số liệu như thế nào?

Số liệu được ghi nhận bắt đầu từ 6h sáng hôm nay đến 6h sáng hôm sau.

Ví dụ: Số ngày 29/03/2019 được tính từ 6h sáng ngày 29/03/2019 đến 6h sáng ngày 30/03/2019.

8. Cách tính CPM trên hệ thống của Admicro?

1 CPM = 1000 impressions (số lượt hiển thị quảng cáo)

Cách tính CPM trên hệ thống Admicro:
- Trường hợp số lượt hiển thị quảng cáo trong ngày nhỏ hơn 500 impressions / ngày -> hệ thống tính 0 CPM (không cộng dồn lượng impression sang ngày hôm sau)
- Trường hợp số lượt hiển thị quảng cáo trong ngày giao động từ 500 đến 1000 impressions / ngày -> hệ thống tính 1 CPM

9. Việc thanh toán cho website dựa trên số liệu nào?

Số liệu thanh toán được đối soát theo tháng dựa trên số liệu được cung cấp trên tool thống kê Publisher của Admicro.

10. Hình thức thanh toán như thế nào?

Hình thức chuyển khoản: số tiền chuyển khoản tối thiểu là 200.000 VND

Lưu ý: Publisher phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà Publisher đã cung cấp cho Admicro. Nếu có sự thiếu sót hay sai khác, Admicro không đảm bảo về việc publisher nhận được khoản thanh toán quảng cáo.

11. Giá trị thanh toán với Admicro sẽ như thế nào?

Số tiền để thanh toán mỗi lần tối thiểu là 200.000 VND. Nếu doanh thu của bạn chưa vượt qua 200.000 VND thì sẽ được lưu lại gộp thanh toán vào các tháng sau.

Tùy thuộc vào chủ sở hữu website là cá nhân hay công ty mà Admicro có những lưu ý và phương thức thanh toán như sau:

Website thuộc sở hữu cá nhân
- Nếu khoản thu nhập trong tháng của bạn đạt mức dưới 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn): bạn sẽ không bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
- Nếu khoản thu nhập trong tháng của bạn đạt mức từ 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn) trở lên: bạn sẽ bị khấu trừ 10% trên tổng thu nhập tháng đó (bất kể tại thời điểm đó bạn có mã số thuế hay không).

Website thuộc sở hữu công ty: Admicro sẽ thực hiện theo đúng luật quy định của nhà nước khi có đầy đủ bộ chứng từ hợp lệ.