Điều khoản dịch vụ của Admicro For Publishers

1. Chào mừng bạn đến với Admicro for Publisher (gọi tắt là AFP)!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc gia nhập hệ thống Admicro for Publisher (AFP). Khi đã là thành viên của hệ thống AFP, bạn đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đưa ra. Trong trường hợp xảy ra xung đột, các điều khoản AFP sẽ chiếm ưu thế hơn so với các điều khoản khác.

Trong Thỏa thuận này, “bạn” hay “Publisher” có nghĩa là bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào là thành viên của hệ thống AFP (và/hoặc bất cứ cá nhân, đoàn thể hay đoàn thể kế nhiệm, cơ quan hay mạng lưới nào hành động đại diện cho bạn), “chúng tôi” hay “Admicro” có nghĩa là Công ty cổ phần VCCorp và “các bên” có nghĩa là bạn và Admicro.

2. Tiếp cận và sử dụng Các Dịch Vụ AFP

Hoạt động sử dụng Các Dịch Vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn đăng kí tài khoản trên AFP và chúng tôi phê chuẩn tài khoản bạn đăng kí.

Bạn cần phải chứng minh được bạn sở hữu website/forum/blog (gọi chung là site) của chính bạn hoặc ít nhất bạn phải can thiệp được vào việc triển khai và đặt mã nhúng quảng cáo trên site mà bạn đăng kí với chúng tôi.

Bạn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung đăng tải trên site của bạn và đảm bảo các nội dung trên site phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và luật pháp Quốc tế, không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Khi bạn đăng kí sử dụng Các Dịch Vụ, nếu bạn là một cá nhân, bạn phải đảm bảo rằng tuổi của bạn phải từ 18 tuổi trở lên và bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản Bạn phải cam kết không được đưa quảng cáo của chúng tôi lên các nội dung: vi phạm pháp luật nước CHXHVN Việt Nam, vi phạm luật pháp Quốc tế, trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam).

Khi tham gia vào Admicro for Publisher, bạn cho phép Admicro cung cấp các nội dung quảng cáo và những nội dung khác thích hợp trên các website/forum/blog của bạn (sau đây gọi tắt là “Quảng cáo”).

3. Thay đổi đối với Các Dịch Vụ của chúng tôi; Thay đổi đối với Thỏa thuận

Chúng tôi liên tục thay đổi và cải thiện Các Dịch Vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hay bớt các chức năng hay đặc tính của Các Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào, và chúng tôi có thể ngưng hay dừng toàn toàn một Dịch Vụ nào đó.

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng tải bất cứ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Admicro for Publisher trên trang này và bất cứ sửa đổi nào đối với Các Chính sách về Chương trình Admicro for Publisher hay Nguyên tắc Thương hiệu Admicro trên các trang tương ứng. Những thay đổi sẽ không được áp dụng đối với các nội dung trở về trước. Tuy nhiên, những thay đổi đề cập đến những tính năng mới đối với một Dịch Vụ nào đó hay những thay đổi để phục vụ cho các mục đích pháp lý sẽ có thể có hiệu lực tức thì. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản sửa đổi nào trong Thỏa thuận này, bạn sẽ phải dừng sử dụng Các Dịch Vụ được cập nhật đó.

4. Ghi nhận số liệu và đối soát

Nếu bạn là thành viên mới được kích hoạt lần đầu tiên của hệ thống AFP, bạn hãy lưu ý về khoảng thời gian 1 ngày tính từ thời điểm bạn nhúng mã quảng cáo của chúng tôi lần đầu tiên lên site của bạn (gọi là thời điểm thử nghiệm quảng cáo) để chúng tôi và bạn cùng kiểm tra về quảng cáo hiển thị trên site của bạn. Số liệu quảng cáo phát sinh trong khoảng thời gian thử nghiệm này để kiểm tra xem quảng cáo có hiển thị chính xác trên site hay không, hoặc số liệu đổ về từ quảng cáo có được ghi nhận chính xác hay không. Số liệu phát sinh trong thời gian thử nghiệm quảng cáo sẽ không được ghi nhận doanh thu cho việc đối soát. Sau khoảng thời gian thử nghiệm này, bất cứ khi nào bạn đặt mã nhúng quảng cáo của chúng tôi lên site đều sẽ được ghi nhận số liệu cho việc đối soát thanh toán về sau.

Hệ thống của chúng tôi là hệ thống cập nhật số liệu trực tuyến theo thời gian thực, bạn có thể truy cập vào hệ thống AFP bằng tài khoản đã được chúng tôi chấp thuận để kiểm tra số liệu quảng cáo của chúng tôi phát sinh trên site của bạn.

Các click/view được hệ thống AFP ghi nhận để thanh toán phải là các click/view hợp lệ (tức là đã loại bỏ các click/view không hợp lệ và các click gian lận). Việc loại bỏ các click/view không hợp lệ là bắt buộc trong môi trường quảng cáo online và phụ thuộc bởi công nghệ của nhà quảng cáo. Cũng giống như các hệ thống quảng cáo lớn trên thế giới, chúng tôi cũng có công nghệ chặn các click/view không hợp lệ của riêng mình, dựa trên các nguyên tắc, công thức và các yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định click/view nào là hợp lệ và click/view nào bị coi là không hợp lệ.

a. Click/view không hợp lệ:
- Click được tạo ra chủ yếu không do chủ ý người dùng, ví dụ: một số người sử dụng thường nhấp đúp chuột (double click) thay vì chỉ cần click vào 1 link, banner, hoặc chuỗi click xảy ra trong thời gian ngắn (do mạng chậm hoặc do site đích reponse chậm, người dùng không để ý nên click thêm nhiều lần trong cùng 1 banner quảng cáo).
- Click/View đến từ các vùng không được phép gắn mã quảng cáo, ví dụ: gắn lên các vùng nội dung không hợp lệ, hoặc mã nhúng quảng cáo được quy định trên môi trường PC nhưng lại được gắn trên môi trường Mobile hoặc ngược lại….

b. Click gian lận:
- Là các click được tạo ra với chủ ý không tốt, nhằm mục đích kiếm lợi bất chính từ việc click nhiều lần vào 1 hay nhiều banners quảng cáo cụ thể.
- Các clicks kiểu này thường bắt nguồn từ các chương trình click tự động hay robots (click bots), thậm chí thuê nhân công giá rẻ chỉ để click vào list các banners quảng cáo chỉ định sẵn.

5. Thanh toán

Tùy thuộc vào Phần 4 Các Điều Khoản này, bạn sẽ nhận được một khoản thanh toán liên quan tới số lần click hợp lệ và/hoặc số lần hiển thị (lượt view quảng cáo) hợp lệ của các Quảng cáo được hiển thị trên site của bạn.

Thông thường, chu kỳ thanh toán của chúng tôi sẽ diễn ra 1 lần/tháng. Lưu ý, số tiền tối thiểu cho mỗi một lần chuyển khoản của chúng tôi cho bạn phải trên 200.000 VND (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Chúng tôi có quyền lùi thời điểm thanh toán, trong một số trường hơn đặc biệt, ví dụ:

  • Phát hiện click/view không hợp lệ phát sinh trên site của bạn, dẫn đến hệ thống cần thêm thời gian để theo dõi và xác minh độ tin cậy của site.
  • Hoặc doanh thu trong tháng của bạn nhỏ hơn 200.000 VND, chúng tôi tiến hành gộp doanh thu của hàng tháng của bạn và tiến hành thanh toán vào thời điểm khoản cộng gộp đủ 200.000 VND.

Các khoản thanh toán sẽ được tính toán hoàn toàn dựa theo số liệu kế toán của chúng tôi.

Để đảm bảo thanh toán chính xác, bạn có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin liên lạc và thông tin thanh toán chính xác trong Tài khoản của mình. Chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu sai sót xảy ra do lỗi từ việc cập nhật sai thông tin thanh toán của bạn. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất cứ khoản phí nào do phía ngân hàng hay nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn thu. Bạn có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy định về việc khấu trừ thuế thu nhập của Nhà Nước ban hành.

6. Tính bảo mật

Bạn cam kết không tiết lộ Thông tin Bảo mật Admicro khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi. "Thông tin Bảo mật Admicro" bao gồm: (a) tất cả các phần mềm, công nghệ và tài liệu của Admicro liên quan tới Các Dịch Vụ; (b) các tỷ lệ nhấp chuột hay những thống kê khác liên quan tới hiệu suất của Công cụ Trực tuyến liên quan tới Các Dịch Vụ; (c) bất cứ thông tin nào khác do Admicro cung cấp được đánh dấu là bảo mật hoặc thường được coi là bảo mật trong những trường hợp thông tin được đưa ra. Thông tin Bảo mật Admicro không bao gồm những thông tin mà bạn đã biết trước khi sử dụng Các Dịch Vụ, thông tin được công bố không do bất kỳ sai sót nào từ bạn, thông tin do bạn phát triển độc lập, hoặc thông tin mà bạn được một bên thứ ba cung cấp hợp pháp.

7. Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách điền đầy đủ thông tin vào quy trình hủy bỏ tài khoản. Thoả thuận này sẽ xem như được kết thúc trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Admicro nhận được thông báo của bạn. Nếu bạn chấm dứt Thỏa thuận này và số dư bạn kiếm được bằng hoặc trên ngưỡng phải thanh toán, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn khoản tiền này trong vòng 30 ngày tính từ ngày cuối cùng của tháng mà Thỏa thuận chấm dứt. Bất cứ số dư nào bạn kiếm được nhỏ hơn ngưỡng phải trả sẽ không được thanh toán cho bạn.

Admicro có thể chấm dứt Thỏa thuận, hoặc đình chỉ hay chấm dứt sự tham gia của bất cứ Publisher vào Các Dịch Vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Nếu chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận do bạn vi phạm hay do hành động không hợp lệ, chúng tôi có thể giữ lại các khoản tiền chưa thanh toán hoặc thu phí từ tài khoản của bạn.

8. Các điều khoản khác

Toàn bộ Thỏa thuận; Sửa đổi. Thỏa thuận này là thỏa thuận trọn vẹn của các bên liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi các thỏa thuận mà không cần thông báo trước với bạn. Chúng tôi sẽ cập nhật các phiên bản sửa đổi bổ sung của Thỏa thuận trên trang này để bạn theo dõi.

Trường hợp Bất khả kháng. Chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng thi hành không đầy đủ nghĩa vụ do bị giới hạn bởi một điều kiện cụ thể (ví dụ như thảm họa thiên tai, chiến tranh hay khủng bố, bạo loạn, hay hành vi phá hoại qua Internet, các trường hợp bất khả kháng…) vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Phương pháp Liên lạc. Liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ, chúng tôi có thể liên lạc với bạn khi cần công bố về dịch vụ, truyền các thông điệp quản trị và những thông tin khác, hoặc cập nhật thông tin trên trang thông tin liên lạc của chúng tôi.